מחירי ומידות מודעות אבל ידיעות אחרונות שישי וערב חג

כיצד נראים גדלי המודעות בעיתון?

ידיעות שישי וערב חג כולל מעמ
נא לשלוח את טקסט המודעה ולבחור גודל ונשיב עיצוב של המודעה לאישור.
אנא ציינו באימייל באיזה תאריך תרצו שהמודעה תתפרסם!
בנוסף:
א. מודעת האבל תפורסם גם באתר האינטרנט המוביל למודעות אבל – אבלים.
ב. נשלח לכם תמונה של המודעה לפרסום בפייסבוק.
ג. אם תבקשו, נשלח לכם קובץ להדפסת מודעת אבל במדפסת הביתית.

במידה ותרצו הצעת מחיר לפרסום בעיתון נוסף, נשמח לסייע!
אינטש 971.1 ש"ח
3 אינטש: רוחב שני טורים 6.2 ס"מ, גובה 1.5 אינטש 3.8 ס"מ 
4 אינטש: רוחב שני טורים 6.2 ס"מ, גובה 2 אינטש 5.1 ס"מ
5 אינטש: רוחב שני טורים 6.2 ס"מ, גובה 2.5 אינטש 6.3 ס"מ
6 אינטש: רוחב שני טורים 6.2 ס"מ, גובה 3 אינטש 7.6 ס"מ 
6 אינטש: רוחב שלושה טורים 9.5 ס"מ, גובה 2 אינטש 5.1 ס"מ
7 אינטש: רוחב שני טורים 6.2 ס"מ, גובה 3.5 אינטש 8.9 ס"מ 
7.5 אינטש: רוחב שלושה טורים 9.5 ס"מ, גובה 2.5 אינטש 6.3 ס"מ 
8 אינטש: רוחב שני טורים 6.2 ס"מ, גובה 4 אינטש 10 ס"מ
9 אינטש: רוחב שלושה טורים 9.5 ס"מ, גובה 3 אינטש 7.6 ס"מ
10 אינטש: רוחב ארבעה טורים 12.7 ס"מ, גובה 2.5 אינטש 6.3 ס"מ
10.5 אינטש: רוחב שלושה טורים 9.5 ס"מ, גובה 3.5 אינטש 8.9 ס"מ
12 אינטש: רוחב שלושה טורים 9.5 ס"מ, גובה 4 אינטש 10 ס"מ
12 אינטש: רוחב ארבעה טורים 12.7 ס"מ, גובה 3 אינטש 7.6 ס"מ
13.5 אינטש: רוחב שלושה טורים 9.5 ס"מ, גובה 4.5 אינטש 11.4 ס"מ
14 אינטש: רוחב ארבעה טורים 12.7 ס"מ, גובה 3.5 אינטש 8.9 ס"מ
15 אינטש: רוחב שלושה טורים 9.5 ס"מ, גובה 5 אינטש 12.7 ס"מ
16 אינטש: רוחב ארבעה טורים 12.7 ס"מ, גובה 4 אינטש 10 ס"מ
18 אינטש: רוחב ארבעה טורים 12.7 ס"מ, גובה 4.5 אינטש 11.4 ס"מ
18 אינטש: רוחב שלושה טורים 9.5 ס"מ, גובה 6 אינטש 15.2 ס"מ
20 אינטש: רוחב ארבעה טורים 12.7 ס"מ, גובה 5 אינטש 12.7 ס"מ
20 אינטש: רוחב חמישה טורים 16.0 ס"מ, גובה 4 אינטש 10 ס"מ
25 אינטש: רוחב חמישה טורים 16.0 ס"מ, גובה 5 אינטש 12.7 ס"מ
27.5 אינטש: רוחב חמישה טורים 16.0 ס"מ, גובה 5.5 אינטש 14.0 ס"מ
42 אינטש: רוחב 4 טורים, 12.7 גובה 10.5 אינטש 26.67 ס"מ
52 אינטש (רבע עמוד) רוחב חמישה טורים 16.0 ס"מ, גובה 10 אינטש 25.4 ס"מ
84 אינטש: רוחב 7 טורים 22.4 ס"מ, גובה 12 אינטש 30.48  ס"מ
168 אינטש: רוחב 10 טורים 32 ס"מ, גובה 21 אינטש, 53.34 ס"מ

מודעת אבל מתפרסמת יום אחד. מודעות האבל ממוקמות בעיתון בסוף עמודי החדשות. המיקום המדויק של מודעת אבל תלוי בשיקולי הדפוס ובגודל וכמות המודעות האחרות. בקשה למיקום ספציפי של מודעה תועבר לדפוס, אך אין באפשרותנו להתחייב למיקום ספציפי.
המחירים מעלה מתייחסים לגרסה בתשלום של העיתון בלבד. ביחס למהדורה החינמית המקוצרת – ידיעות מחליטה אם לפרסם מודעות האבל בגרסה החינמית, חלקן או אף אחת מהן, בהתאם לשיקוליה. אין כל התחייבות כי המודעה תתפרסם בגרסה המקוצרת החינמית של העיתון, ואין בהופעתה או אי הופעתה כל השלכה על המחירים הנקובים מעלה. אין לעשות שימוש בגרפיקה שתישלח ללקוח במידה והלקוח לא שלם בעבור פרסום מודעה.